O společnosti...


Společnost UDI MORAVA s.r.o. byla založena 2001 a specializuje se na oblast silničního a městského dopravního inženýrství a projekty organizace veřejné dopravy. Projektové dokumentace jsou zpracovávany dle požadavků zakazníka v ruzných úrovních od studií a uzemních plánů až po realizační projekty.

V průběhu let se pracovní tým stabilizoval a zahruje jak pracovníky s dlouholetou praxí v oboru dopravního inženýrství tak i absolventy vysokých škol. Další trvalá spolupráce je zajišťována s externími odborníky v oborech urbanismu, ekologie, ekonomiky, práva a dalších.

Základními objednateli odborných dopravně - inženýrských prací jsou krajské, městské a obecní úřady, magistráty, obchodní společnosti a jednotlivci.

transportimg.png, 6,9kB Projektční kancelář